Samenwerkingsverband Kungfu Wushu Nederland

De SKWN zet zich in om de gemeenschappelijke belangen van iedereen die een Chinese vechtkunst beoefent te behartigen.
Een register van bevoegde en erkende leraren bijhouden. Uw kind krijgt op school les van een bevoegd en erkend sportleraar.

Een leerling die een school start is nog geen leraar !

DE SPORTBOND VOOR CHINESE KRIJGSKUNSTEN

Alle Kungfu/Wushu beoefenaren hebben ondanks al hun verschillen veel gemeenschappelijke belangen. De SKWN zet zich in om de gemeenschappelijke belangen van iedereen die een Chinese vechtkunst beoefent te behartigen. In China zijn er geen hangplekken of buurthuizen. Daar is er de plaatselijk Kungfu/Wushu vereniging. Dit is een gebruik die wij graag in Nederland zouden zien. Laat onze Kungfu/Wushu scholen de nieuwe hangplek worden.

Ons Doel

Een samenwerkingsverband te bieden voor zoveel mogelijk scholen
waar een Chinese gevechtsvorm of afgeleide daarvan beoefend wordt.

Samenwerking

Verenigingen/sportscholen zowel lokaal als nationaal met elkaar te laten samenwerken.
Elke stijlgroep een bestuurder te laten leveren waardoor het besturen van de SKWN zo breed mogelijk wordt gedragen.

Breedtesport Ondersteuning

Doordat u op televisie bijna alleen maar topsport ziet bent u misschien geneigd te vergeten dat topsport
uit breedtesport voortkomt. Dus neemt bij de SKWN de breedtesport een zeer belangrijke plaats in.

Erkenning en Registratie

Een register van bevoegde en erkende leraren bijhouden. Uw kind krijgt op school les van een bevoegd en erkend sportleraar. Op de vereninging/sportschool moet dat toch ook!! Een leerling die zonder goedkeuring van zijn leraar een school start is nog geen leraar!!

Opleidingen

- Eerste Hulp bij Vechtsport Ongelukken
- Assistent Leraren
- Leraren
- Scheidsrechters en Officials
Dit is een belangrijk om kwaliteit op de vereniging/sportschool te waarborgen.

Verenigingsondersteuning

Ondersteuning bij het opstellen van statuten, ledenwerving, ledenbehoud en ledenadministratie, financieel beheer enz.

Talentontwikkeling Bij jong talent is een goede begeleiding nodig.
Niet alleen voor de sport, maar ook op het gebied van voeding en gezondheid.

Men brengt zijn auto tenslotte ook minstens bij een Bovag erkend garage.
Uw tanden laat u ook bij een tandarts onderhouden en niet bij de hoefsmid. Daar heeft u niets aan.

Vraag daarom eerst altijd naar het lidmaatschap van de SKWN. Daar heeft u wat aan.